O nama

PODACI O TRGOVCU

Naziv: Miloš Nerac PR Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta LISTORE Beograd

Adresa: Alberta Ajnštajna 26, 11000 Beograd

Delatnost i šifra delatnosti: trgovina na malo posrdestvom pošte ili preko interneta- 4791

Matični broj: 66391116

PIB: 112843372

Tekući račun: 265-1100310079614-21

Kontakt telefon: +381 11 6777 000

Kontakt e-mail: office@listore.rs

Web adresa: www.listore.rs